top of page

Privacybeleid

Laatste bijwerking: 8 mei 2019

Dit is het privacybeleid van Kapsalon Crea-Tine, gevestigd aan Kastanjeweg 59 - Sint-Antonius (Zoersel). 

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Crea-Tine leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.  Crea-Tine stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Kapsalon Crea-Tine. 

 

Contactgegevens

Crea-Tine

Kastanjeweg 59
B-2980 Zoersel (Sint-Antonius)

Tel: 0476/34.30.48

info@kapsaloncreatine.be

BTW nummer: BE0820470342

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·     Om onze dienstverlening naar u zo optimaal mogelijk te laten verlopen 

·     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·     U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·     Het afhandelen van uw betaling

·     Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

Kapsalon Crea-Tine gebruikt uw persoonsgegevens nietom op basis van geautomatiseerde verwerkingen te besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Crea-Tine) tussen zit.

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens verwerkt en opgeslagen?

Kapsalon Crea-Tine verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Wij dragen als een goede huisvader zorg voor de persoonlijke gegevens van onze klanten.

 

U deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van u ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

 

Deze gegevens worden in een beveiligde database opgeslagen indien u zich als klant aanmeldt op onze website, zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of wanneer u persoonsgegevens met ons deelt in ons kapsalon.

 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. 

 

In geen geval kan Crea-Tine aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Welke gegevens worden er over u bijgehouden en waarvoor worden ze gebruikt?

Gebruik van de website www.kapsaloncreatine.com

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. 

 

Indien u via de website contact opneemt met ons, wordt om persoonlijke informatie gevraagd. We verzamelen we de data, zoals getoond in het contactformulier. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de correcte afhandeling van uw vraag of uw benutting van onze diensten. 

 

Deze website kan eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype, IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt, of de domeinnaam van de website van waar u naar deze website gekomen bent en die van de website waar u heen gaat vanuit deze website. De website maakt ook gebruik van cookies (zie “cookies”) die een aantal persoonsgegevens verzamelen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website.

 

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via onze website of door het doorgeven van je e-mail adres in ons kapsalon.  Indien je je hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief, houden we uw e-mail adres bij.  Op die manier kan u e-mails ontvangen over onze dienstverlening, nieuwe producten of ander nieuws.

 

Als u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, dan geven wij u twee verschillende mogelijkheden:

·     u klikt onderaan de nieuwsbrief op "Uitschrijven” of

·     u stuurt ons een e-mail naar info@kapsaloncreatine.be

 

Klantenprofiel

We vragen u bij een eerste bezoek gegevens om een klantenprofiel aan te maken. Bij ieder bezoek aan ons kapsalon, wordt uw afspraak aan uw klantenfiche toegevoegd. We doen dit om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw behoeften en om u te informeren over uw afspraken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in uw klantenprofiel:

·     Voor- en achternaam

·     Geslacht

·     Geboortedatum

·     Adresgegevens

·     Telefoonnummer / gsm nummer

·     E-mailadres

Gebruik elektronische identiteitskaart

We gebruiken de elektronische identiteitskaart als klantenkaart. Dat doen we om zeker te zijn dat uw gegevens en afspraken ook zeker aan uw klantenfiche worden toegevoegd. De gegevens die we van de identiteitskaart overnemen, zijn: voornaam, naam, geslacht, adres en geboortedatum. Het gebruik van de e-ID kaart is niet verplicht.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Kapsalon Crea-Tine bewaart persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Klantengegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening worden bijgehouden zolang er sprake is van een samenwerking. Na het laatste gebruik ervan blijven ze nog maximaal vijf jaar bewaard.  


Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Medewerkers

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken en u onze diensten te kunnen aanbieden, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. 

Doorgifte aan derden

Kapsalon Crea-Tine verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kapsalon Crea-Tine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens beschikt u als gebruiker over een wettelijk recht op inzage, verwijdering en eventuele correctie van de persoonsgegevens die wij hebben verzameld. 


Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kapsalon Crea-Tine en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ kapsaloncreatine.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be. 

 

 

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud en werking van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kan de installatie van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen, maar dan zullen sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende uw hele bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie).

Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen in de folder van uw browser. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Met behulp van cookies analyseert Google Analytics hoe bezoekers de site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google maakt gebruik van deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de toepasselijke instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten.

Wijzigingen aan het cookie-beleid

Het is mogelijk dat deze cookie-verklaring op een gegeven moment wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. We behouden ons het recht voor de inhoud van de cookie-verklaring en de cookies te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe cookie-verklaring wordt van kracht op het moment van publicatie.

Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen deze website niet langer te gebruiken. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene cookie-verklaring. De nieuwste versie vindt u steeds op deze webpagina.

bottom of page